ROMÂNIA MARE - UN IDEAL ÎMPLINIT

Primul Parlament al României Mari

La un an după înfăptuirea Marii Uniri, în decembrie 1919, la deschiderea lucrărilor primului Parlament al României Mari, Regele Ferdinand I avea grijă să releve că „gândul nostru cel dintâi trebuie să fie la acei cari, prin truda, prin vitejia și prin jertfele lor, au luptat pentru întregirea neamului”.