1916-1918 RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ

27 august 1916

România a declarat război Austro-Ungariei. Declaraţia de război, remisă împăratului Austro-Ungariei de Edgar Mavrocordat, ministrul României la Viena, era motivată prin lipsa de înţelegere a cercurilor guvernante austroungare faţă de aspiraţiile şi interesele legitime ale românilor din Transilvania.

1 - 6 septembrie 1916

Trupele române din Armata I au luat cu asalt poziţiile fortificate din zona Cerna şi au pus stăpânire pe aliniamentul Ozoina – Alion. Sub comanda generalului Ion Dragalina, trupele au intrat în Orşova, ţinând sub control calea Dunării, utilizată de inamic pentru aprovizionarea armatelor germanobulgare care operau pe frontul de sud.

12 - 27 octombrie 1916

A avut loc prima bătălie de la Oituz. Trupele Diviziei a 15-a infanterie române, conduse de generalul Eremia Grigorescu, au oprit înaintarea armatei germano-austro-ungare în ziua de 22 octombrie 1916 şi au restabilit linia frontului pe înălţimile montane care reprezentau frontiera.

11 iulie 1917

Ofensiva românească de la Mărăşti, condusă de generalul Alexandru Averescu, a fost o operaţiune de atac a armatei române şi a armatei ruse cu scopul de a încercui şi distruge Armata a IX-a Germană.

7 mai 1918

Are loc semnarea Tratatului de Pace de la Bucureşti dintre România pe de o parte şi Germania, Bulgaria, Austro-Ungaria, Turcia de cealaltă parte.