Antim Ivireanul, tipograful

A lucrat peste 26 de ani în ogorul Bisericii, cu precădere în domeniul tipografiei, având ca deziderate: luminarea poporului, instruirea excepţională a preoţilor şi propovăduirea dreptei-credinţe în toate limbile pe care le știa.

read more

Evanghelie, Snagov, 1697

Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie; Cu voia Prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Io Constandin Basarab Voevod; Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei, prea sfinţitul Chir Teodosie, Mitropolitul a toatei Ţări Rumâneşti şi Exarh plaiurilor.

read more

Antim Ivireanul, Mitropolitul

A rămas în Biserica Ortodoxă Română predicatorul exemplar, care a izbutit să transmită învăţăturile de credinţă creştină într-un stil unic, îmbinând sensibilitatea duhovnicească şi explicarea adevărurilor creştine, cu erudiţia, cu iscusinţa interpretării şi cu persuasiunea demonstraţiei oratorice.

read more

Gramatică slavă, Snagov, 1697

Autorul gramaticii (ed. I, Vilnius, 1619) este Meletie Smotriţki; a doua ediţie a apărut la Moscova în 1648; Antim introduce, în ultima parte, termeni corespondenţi greceşti, care nu se află în ediţiile anterioare.

read more

Sfântul Antim Ivireanul

Scrierile Sfântului Antim ne dezvăluie uriașa lui cultură teologică și laică sintetizată în adevărate capodopere dedicate catehizării și îndrumării preoților, în misiunea lor de păstori.

read more

Proschinitarul Sfântului Munte, Snagov, 1701

O hartă, reprezentând versanţii estic şi vestic ai Muntelui Athos.

Komnenos, Ioannes (cărturar grec, sec. al XVII-lea)

read more